شركت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص) در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه مولد برق (دیزل ژنراتور) از طريق انجام تشريفات مزایده عمومی و براساس برگ شرايط اقدام نمايد. متقاضیان شركت در مزایده مي توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ريال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند ، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایط مزایده را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز .چهارشنبه. مورخه 03/06/1400 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به این شرکت تسلیم نمایند. مشخصات دستگاه : گازوئیل سوز با توان خروجیkva 135 کاوا با موتور دیزلی پرکینز و ژنراتور استمفرد کوپله شرکت نیروآفرین پاسارگاد به همراه کانوپی عایق صوت وحرارت و تابلوجمع کننده اتوماتیک ساخت شرکت نیرو آفرینان پاسارگاد، کلید نصب شده روی ژنراتور بریکرmccb و یک دستگاه سایلنسر اگزوز (صداخفه کن) و مخزن سوخت برای شش تا هشت ساعت کارکرد و یک تابلوی چنج اتوماتیک (ATS) درون یک اتاق فلزی عایق کاری شده با درب های بازشو در دو طرف برای بازدید و تعمیر.