اجزا تشکیل دهنده کنسانتره عبارتند از:

جو دامی.

ذرت دانه ای.

سبوس گندم.

کنجاله های پروتئینی (تخم پنبه، سویا، کلزا و آفتابگردان)

مکمل های ویتامینه، معدنی، زئولیت، کربنات کلسیم، بی کربنات سدیم.

فرآورده های فرعی کشاورزی و کشتارگاهی (ملاس، پیت و باگاس، پودر گوشت ؛و پودر ماهی)

انواع نهاده های دامی شامل: ذرت دانه ای؛کنجاله تخم پنبه؛کنجاله سویا؛مکمل دامی می باشد.