مواد اولیه و مصرفی شامل:

  • کره گیاهی، استابلایزر و سایر موارد
  • انواع شوینده و سود پرک

مواد بسته بندی شامل:

  • انواع فویل و لفاف بسته بندی
  • کاغذ پارچمنت