خرید داخلی - انواع سفارشات

مواد اوليه و مصرفي شامل: كره گياهي- -استابلايزر- و ساير موارد
انواع شوينده و سود پرك
مواد بسته بندي شامل:انواع فويل و لفاف بسته بندي –كاغذ پارچمنت