برگزاری کمیسیون صادرات

آخرین کمیسیون صادرات در سال 95 برگزار شد.
در روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 کمیسیون صادرات صنایع شیر ایران با حضور جناب آقای دکتر رومی مدیر عامل محترم هلدینگ صنایع غذایی ، داروئی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری و جناب آقای مهندس وقوعی مدیر عامل محترم صنایع شیر ایران و معاونین محترم هلدینگ و کلیه مدیران عامل هلدینگ صبا جهاد به میزبانی جناب آقای دکتر میربابائی مدیر عامل محترم شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران برگزار گردید .
در این کمیسیون ضمن ارائه گزارش عملکرد صادرات پگاه در سال 95 و بررسی نقاط ضعف و قوت پگاه در بازارهای جهانی ، سیاستها و استراتژی صادرات پگاه در سال 96 تبیین گردید و مقرر شد کلیه شرکتهای تولیدی موظف به تعامل کامل با شرکت بازرگانی در اجرایی شدن بودجه تعیین شده برای سال 96 گردیدند.
در پایان مراسم نیز ضمن تقدیر و تشکر از شرکتهای برتر در زمینه صادرات محصولات پگاه از شرکتهای پگاه همدان ، پگاه خوزستان ، پگاه تهران ، پگاه آذربایجان شرقی ، پگاه گلستان و پگاه کرمان که در سال 95 با شرکت بازرگانی همکاری و همیاری بسیار خوبی داشتند با اهداء لوح سپاس از زحمات صمیمانه آنها تقدیر به عمل آمد .