آدرس شرکت :
ايران - تهران - میدان آرژانتین - خيابان الوند - كوچه جوين - پلاك 6

دفتر معاونت صادرات :

 

تلفن :
( +98 21 ) 88209199 - 88209198

فاكس :
( +98 21 ) 88779856

پست الکترونیکی :

export@idicc.ir