آدرس شرکت : ايران - تهران - میدان آرژانتین - خيابان الوند - كوچه جوين - پلاك 6

دفتر معاونت صادرات :
رضا محمودیان

تلفن : ( +98 21 ) 88209199 - 88209198
فاكس : ( +98 21 ) 88779856
پست الکترونیکی : rmahmoudian@idicc.ir