تامين و توليد انواع نهاده هاي دامي و كنسانتره - خدمات

خدمات شامل تامين انواع كنسانتره و تامين انواع نهاده هاي دامي مي باشد.
كنسانتره ترکیبی از انواع کنجاله های پروتئینی، دانه های غلات، مکمل های معدنی و ویتامینه و ... است که به منظور تأمین نیازمندیهای خوراکی دام و مخصوصاً تأمین شیر در قالب فرمولهای متناسب با نیاز دام، در کارخانجات خوراک دام تولید و در اختیار دام قرار می گیرد.