در جشنواره انتشارات روابط عمومی و در بین ۱۵۰۰ اثر: پگاه با کسب ۳رتبه ملی «روابط عمومی برتر»شد

با حضور معاون وزیر ارشاد، لوح و تندیس شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات به روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، در این جشنواره و با حضور فرشاد مهدی‌پور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و مدیران انجمن‌های معتبر روابط عمومی کشور، از پیشروی روابط عمومی پگاه در دو بخش به عنوان رتبه نخست جشنواره (شبکه‌های اجتماعی و رادیو اینترنتی) و در یک بخش به عنوان رتبه سوم (گفت و گو)تقدیر شد. لوح و تندیس این جشنواره به حمیدرضا طهماسبی پور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران، تقدیم شد تا ششمین جایزه ملی روابط عمومی پگاه در ۱۸ماه گذشته کسب شود.