فراخوان شناسایی تامین کنندگان ،جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی شرکت های گروه صنایع شیر ایران به شماره 1068626

scan_00001 فایل پیوست —

باسمه تعالی      

فراخوان شناسایی تامین کنندگان ،جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی شرکت های گروه صنایع شیر ایران به شماره 1068626              

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) در نظر دارد جهت به روز رسانی لیست تامین کنندگان کالا های مورد نیاز شرکت های گروه خود ، نسبت به شناسایی تولید کنندگان یا تامین کنندگان توانمند و دارای صلاحیت اقدام نماید . لذا از کلیه شرکت ها و کارخانه های تولیدی فعال و حائز شرایط دعوت می گردد بر اساس جدول ارائه شده در سایت این شرکت به آدرس www.idicc.ir در صورت تمایل ، رزومه خود را در مهلت تعیین شده به آدرس ایمیلinfo@idicc.ir  ارسال و یا به صورت فیزیک در پاکت های درب بسته ‏حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 06/10/1402 به این شرکت تحویل نمایند.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        شرکت  بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)