محسن آهنگری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شد

محسن آهنگری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، با حضور معاونین و مدیران ارشد شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، با حکم مرتضی اعیانی مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، محسن آهنگری، به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران معرفی شد. آهنگری در این رویداد با تشکر از اعتماد صورت گرفته، به ظرفیت‌های موجود شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران و تلاش‌های گذشته اشاره و گفت: با انرژی مضاعف و تلاش های بیشتر، در دور تازه شاهد توسعه صادرات و ارزآوری بیشتر برای کشور و رشد سود آوری خواهیم بود.