مرتضی اعیانی مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شد

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، با حضور مدیران ارشد صنایع شیر ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، با حکم عبداله قدوسی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، مرتضی اعیانی، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران معرفی شد. بر اساس این گزارش، در این مراسم که با حضور عبدالامیر باروتکوب ریاست هیئت مدیره صنایع شیرایران برگزار شد، یغمور قلی زاده مدیرعامل پیشین تقدیر و معارفه مدیر عامل جدید انجام شد. اعیانی در این رویداد با تشکر از اعتماد صورت گرفته، به ظرفیت‌های موجود پگاه و تلاش‌های گذشته اشاره و گفت: با انرژی مضاعف و تلاش های بیشتر، در دور تازه شاهد توسعه صادرات و ارزآوری بیشتر برای کشور و رشد سود آوری خواهیم بود.