تکریم جناب آقای امام وردی و معارفه جناب آقای سعیدی بعنوان معاون مالی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران برگزار شد

مراسم تکریم جناب آقای امام وردی و معارفه جناب آقای سعیدی بعنوان معاون مالی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران ، با حضور معاونین و مدیران ارشد شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، با حکم مرتضی اعیانی مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، جناب آقای سعیدی، به عنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران معرفی شد و از زحمات جناب آقای امام وردی تقدیر و تشکر شد. سعیدی در این رویداد با تشکر از اعتماد صورت گرفته، به ظرفیت‌های موجود شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به تلاش‌های گذشته اشاره نموده و گفت: با انرژی مضاعف و تلاش های بیشتر، در دور تازه شاهد توسعه صادرات و ارز آوری بیشتر برای کشور و رشد سود آوری خواهیم بود.