نوع سفارشات

مواد اولیه و مواد مصرفی عبارتند از: انواع روغنهای اساسی و طعم دهنده ها ، انواع کنسانتره های شیر میوه ای ، انواع استارترها و تثبیت کننده های شیر ، محصولات پودری مورد استفاده در محصولات لبنی ، انواع شوینده های خط شیر ، کره
مواد بسته بندی شامل: انواع پاکت چند لایه برای محصولات استریل - لفاف - کاغذ روغنی.
تجهیزات تولید؛ بسته بندی شیر و قطعات آن