1400-12-28

پیام تبریک نوروزی مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

1400-12-28

محسن آهنگری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شد

1400-12-27

تکریم جناب آقای امام وردی و معارفه جناب آقای سعیدی بعنوان معاون مالی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران برگزار شد

1400-11-02

پیام تبریک مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به مناسبت فرارسیدن روز زن