1397-04-30

آگهی فراخوان

1397-02-04

مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) معارفه شد

1396-12-15

معاونت صادرات و بازرگانی صنایع شیر ایران از ورود محصولات این شرکت به بازار های جدید خبر داد

1396-08-23

کمیسیون صادرات هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد