خامه عسل فراپاستوریزه

خامه عسل فراپاستوریزه

واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
لیوان کارتن 100 30 40