شيرموز 1000 سي سي استريل 2.5 درصد
سپتامبر 5, 2017
شيرهویج 200 سي سي استريل 2.5 درصد
سپتامبر 6, 2017
واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
بطری شیرینگ 250 90 15