واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
سطل شیرینگ 2200 21 4