واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
دبه شیرینگ 2000 21 4