واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
لیوان شیرینگ 450 21 6