واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
سطل شیرینگ 700 21 6