واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
حلب 0 14000 180 1