واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
لیوان شیرینگ 900 60 6