پنیر پیتزا رنده شده

واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
قالب کارتن 180-1000 186 4 -10