واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
کیسه 25000 730 1