افتخارات

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران "پگاه" افتخار دارد با عنایت به خداوند و با اتکا بر الطاف الهی و دانش نوین روز و پشتکار نیروی انسانی مجرب و خدوم خود وظیفه دارد تا ضمن دستیابی به جایگاهی برتر در بازارهای داخل حضور خود در بازارهای بین المللی را نیز بیش از پیش پررنگ کند.
کسب چهار بار عنوان صادرکننده نمونه کشور در سالهای 1381، 1386، 1387 و 1389 و کسب 3 بار صادر کننده برتر کشور در سالهای 1388، 1390 و 1391 موید این ادعاست.
گروه پگاه با 50 سال سابقه درخشان و فعالیت گسترده در حوزه تولید فراورده های لبنی تامین مقتضیات و مطالبات روز مشتریان با نگاه ویژه "مشتری مداری" و نیز موفقیت در حفظ جایگاه مستحکم در بازارهای بین المللی نوید این را میدهد که " پگاه " همچنان بر بلندای صنعت تولید فرآورده های لبنی بدرخشدو در این مسیر یکه تازی کند.