اهداف شرکت صنایع شیر ایران

1- حفظ و ارتقاء ظرفیت و گسترش بازار صادراتی کلیه محصولات پگاه
2- تامین رضایت مشتریان (CRM)
3- تکمیل سبد مناسب محصولات صادراتی
4- استمرار در صادرات به موقع محصولات به کشورهای هدف
5- دستیابی به سهم مناسب و بالاتر از حال با رقبا در بازار صادراتی
6- بهبود و ارتقاء روشهای تامین و ارسال محصولات صادراتی
7- ارتقاء دانش بازاریابی و فروش و صادرات

چشم انداز

 • تبدیل شدن به بزرگترین شرکت تخصصی صادرات محصولات لبنی و مواد غذائی در کشور
 • تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی و بازوی کارآمد برای شرکت صنایع شیر ایران و صندوق بازنشستگی کشوری

راهبرد

 • استفاده بهینه از کلیه توانائی های تولید زیر مجموعه پگاه برای توسعه صادرات
 • تامین بموقع مایحتاج پشتیبانی تولید زیر مجموعه پگاه
 • توسعه فعالیتهای تجاری وارداتی در حیطه و چهارچوب قانونی و نیازهای کشور
 • کسب بازدهی بهینه در سطوح ریسک مطلوب با قابلیت سوددهی متناسب و کاهش ریسک عملیاتی
 • بهره برداری از فرصت های موجود در بازارهای صادراتی و وارداتی
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت قوانین تجارت متناسب با توانایی‌های شرکت و برنامه‌ ریزی اجرایی برای بهره برداری بهینه از آن ها
 • شناسایی فرصت های جدید سرمایه‌ گذاری متناسب با اهداف شرکت
 • شناسایی شرکاء و گسترش ارتباط با شرکای استراتژیک در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت  
   

رسالت

رسالت شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران این است که ارزش و سود حاصل از صادرات محصولات پگاه را با توجه به اهداف توسعه ای و تجاری بشرح زیر تکمیل نماید:
1-  بازوی شرکت صنایع شیر ایران به منظور افزایش سود برای کمک به اقشار بازنشسته کشوری
2-  جذب سود بیشتر از طریق ابزارهای توسعه بازار صادرات محصولات غذائی جدید به سوی بازارهای هدف
3-  ارایه ابزارهای نوین برای صادرات بیشتردر بخش صنایع غذائی با قیمت رقابتی و بالاترین سرعت با تاکید بر گسترش بازار ورقابت سالم با رقبا داخلی و خارجی
4-  ورود به بخش هایی از حوزه صادرات مواد غذائی که بخش خصوصی ، انگیزه ای برای ورود به آن را ندارد.

منشور اخلاقی

• ما به شفافیت در فعالیت‌هایمان معتقدیم و همواره تلاش می‌کنیم تا در انجام ماموریت خود صادق باشیم.
• امانتداری یکی از مهمترین ارزش‌های سازمانی ماست و در این شرکت احترام به منافع ذینفعان ازاهمیت والایی برخوردار است.
• رعایت ارزش‌های دینی و موازین قانونی جز لاینفک کلیه فعالیت‌های ماست.
• ما همواره در تلاشیم تا روحیه همکاری ، هماهنگی و انضباط در امور نه تنها در ارتباط با سایر شرکتهای پگاه بلکه با طرفهای تجاری مان را نیز گسترش دهیم.