اهداف و فعالیتها

با توجه به اهمیت ویژه تأمین به موقع و مطلوب مواد اولیه مورد نیاز خطوط لبنی برای شرکتهای تابعه صنایع لبنی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی در کشور ؛ وظیفه زنجیره تأمین شرکت بازرگانی برای شناسایی این منابع داخلی و جایگزینی برخی کالاها با محصولات داخلی ، ماموریت این بخش است. بنابراین ، برای دستیابی به این مهم ، استراتژی های تهیه داخلی معاون به شرح زیر خلاصه می شود.

1- شناخت منابع تأمین داخلی قابل اطمینان متناسب با کیفیت مورد نیاز شرکت های تابعه
2- خلاصه؛ برنامه ریزی سالانه خرید کالاهای مصرفی را مطابق با اهداف و مأموریت سالانه شرکت بررسی و ارزیابی کنید.
3- اجرا و انعقاد قراردادهای تدارکات داخلی برای تحویل به موقع کالاهای درخواستی شرکت های تابعه با قیمت مناسب.
4- هماهنگی با فروشندگان برای تولید و ارسال محصولات سالم به شرکت های تابعه