درباره صادرات

معاونت صادرات شرکت بازرگانی صنايع شير ايران با بهره گيری از نيروهای مجرب و متخصص و به پشتوانه تنوع کيفيت منحصر به فرد محصولات 16 شرکت توليدی پگاه ( که همگی داراي انواع استانداردهای ملی و بين المللی می باشند) و همين طور با بکارگيری سياستها و استراتژيهای هدفمند ، موفق به گسترش روز افزون حضور خود در بازارهای جهانی شده است. مويد صحت اين مدعا , کسب صادرکننده ممتاز کشوری در سال 1396 و كسب افتخارآميز 4 عنوان صادركننده نمونه كشور در سالهاي 1381 – 1386- 1387 و 1389و کسب سه بار عنوان صادرکننده برتر کشور در سالهای 1388 ، 1390 ، 1391 می باشد.
احترام به مشتری و مشتری مداری ، سرعت عمل در ارسال محموله ها ، پايبندی به تعهدات ، حضور مستمر در بازارهای هدف ، تنوع گسترده محصولات صادراتی و حفظ کيفيت محصولات صادراتی به عنوان ارکان راهبردی تفکر فروش ، از مهمترين عوامل موفقيت معاونت صادرات محسوب می شوند. اين ارکان استراتژيک ، مهندسی فروش صادراتی شرکت را در گسترش حضور محصولات پگاه در بازارهای جهانی ياری نموده است.
ديدگاه استراتژيک معاونت صادرات شرکت بازرگانی صنايع شير ايران، حضور هميشگی ، مقتدرانه ، منسجم و با کيفيت محصولات پگاه و هلدینگ در بازارهای جهانی می باشد که با توجه به پتانسيلهای بالفعل و بالقوه شرکتهای گروه پگاه ، در حال اجرا و پیگیری می باشد .