بازدید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پگاه تهران

بازدید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پگاه تهران

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از پگاه تهران بازدید نمودند
در مورخ 95/11/7 درراستای توسعه تعاملات ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بازدید نمودند .
در ابتدای این بازدید دکتر جودکی مدیر عامل پگاه تهران ضمن خیر مقدم به مدعوین ، به معرفی شرکت پگاه تهران پرداخته و با اشاره به گستردگی صنعت شیر در کشور ، به پتانسیلهای موجود در این صنعت در راستای توسعه فیمابین پرداختند .
همچنین در ادامه این مراسم میهمانان از خطوط تولید وفرآوری محصولات لبنی این شرکت بازدید و جلسه ای در راستای گسترش روابط ، کارگزاری و واردات و توزیع کره برگزار نمودند .