خامه عسل فراپاستوريزه

خامه عسل فراپاستوريزه

واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
لیوان کارتن 100 30 40