واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
کیسه 20000 730 1