واحد محصولنوع بسته بندیوزنتاریخ مصرف( روز)تعداد در بسته
سطل شیرینگ 1500 21 6